Dagens änglabudskap 21/8-2021

VAR UPPRIKTIG MOT DIG SJÄLV 

Vilka känslor skulle det vara till hjälp att du medgav för dig själv idag? Den här frågan framkallar antagligen svar som kommer genom dina tankar eller känslor.
Uppriktighet mot dig själv är en process som leder till att du själv blir din bästa vän. Bara nära förtrogna delar allt med varandra, så det är en sund relation med dig själv baserad på sanningsenlig kommunikation. Ibland är du rädd för att se på dina egentliga önskningar eftersom du undrar om det är ofarligt att genomföra förändringar i ditt liv. Vid såna här tillfällen känns det tryggare att dölja känslorna så att du inte ens själv är medveten om dem. Men känslor som inte släpps fram hittar ett sätt att göra sig påminda, och det mest hälsosamma sättet är att du helt enkelt medger dem för dig själv. Ha med dig att änglarna stödjer fig igenom denna process, och att de finns dessutom vid din sida om du bestämmer dig för att göra några förbättringar i ditt liv. Var uppriktig mot dig själv och medge alltså dina verkliga känslor. Det är okej att erkänna hur du egentligen känner dig. Be dina änglar om hjälp eftersom du överväger att göra en del positiva förändringar i ditt liv.

🕯

Lämna ett svar