VÄDUREN ♈️ ~ v.21

DU SKA 

LITA PÅ DINA BESLUT 

Du är en klok själ, och ditt hjärta leder dig rätt. Du känner att det behövs en större förändring i ditt liv, men en del av dig undrar om du kan lita på din intuition. Änglarna finns här idag och under veckan för att råda dig att lita på din förmåga att fatta beslut. Ditt hjärta vet bäst i det här fallet eftersom det är ett redskap som exakt mäter din övergripande lycka. Lita på dess råd och följ dem.

Lita på dina beslut under veckan och överlämna all eventuell efterklokhet åt himlen så att de kan sålla fakta från friktion. Änglarna kommer att hjälpa dig att skilja på fruktan för framgång från de riktiga varningar som du bör lyssna på. När du tittar tillbaka på ditt liv kan du se det intrikata mönster av beslut som du fattat. Många gånger gav dig dina till synes ologiska val i slutänden den största tillfredsställelsen, och nu befinner du dig i en liknande situation. Lyssna på ditt hjärta och känn tillförsikt. Tro på att din förmåga att ta beslut och ägna uppmärksamhet åt dina starka aningar och fingervisningar. Du har rätt att vara lycklig och du kan tryggt följa ditt hjärtas ledning.

💖

Lämna ett svar