Dagens visdomsord 16/1-21

Dina framsteg med att bemästra attraktionslagen bygger på att du först inhämtar kunskapen och sedan praktiserar det som fungerar bäst för dig. 

Varje dag kan du se vad du har tänkt genom det som händer i ditt liv. Hela din värld är en film som visar hur det går för dig. Du svävar inte i okunnighet – du får feedback. Lär dig av den feedback du får. Iakkta vad som tycks komma särskilt lätt till dig och fundera över vad du har gjort för att det ska bli så. 

Känn dig själv, så kommer du att bli mästare på attraktionslagen. 

☀️

Lämna ett svar