Säg vänliga ord 1/11 💎

SÄG VÄNLIGA ORD

Änglarna har betonat den kraft som ligger i dina ord, i såväl tal som skrift, och beskrivit vilken oerhörd potential för uttryck som finns i vart och ett av dem. Idag ska du fokusera på den energi som utgörs av vänligheten i det du säger. Din medkänsla förmedlar en mild och stöttande form av kärlek. Dess energi är upplyftande och närande, både för givaren och mottagaren. När omtänksamma ord förmedlas uppstår en förbindelse mellan hjärtan vilken kopplar samman alla dem som berörs. Det är ett kärleksförbund där alla som uttalar eller hör vänligheterna innesluts i dess helande kraft och knyter ett nära band. Tala vänligt hela dagen. Njut av den dubbla gåva det ger dig och alla andra. 

Jag håller utkik efter tillfällen att tala vänligt till mig själv och andra, jag använder kärleksfulla ord för att beskriva alla och alla, inklusive mig själv. Jag är en medkännande människa och drar till mig dem som är likadana. Jag är omgiven av medkännande människor, och livet är vänligt mot mig.” 

💚

Lämna ett svar