V.38 änglavägledning

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att du ska få uppleva inre frid så att du kan vara en budbärare för yttre fred.

Om du vill förändra världen, behöver du börja med att förändra dig själv. När du är jordad i inre frid så skapar du automatiskt relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla. Därför att inre frid är oundvikligt för dem som skapar yttre fred.

Inre frid och yttre fred går hand i hand.

Änglarna skulle därför vilja be dig om att, den här veckan, ha inre frid som ditt enda mål. Vad du än gör, säger, känner eller reagerar på så har du inre frid som ditt slutgiltiga mål.

Änglarna vet också att de flesta människor gör så att var och ens mål är att skapa inre frid blir beroende av att även alla andra människor förändras. Och därav vill änglarna visa dig en annan väg.

Det finns säkert oändligt många saker du vill förändra hos din partner, vän, barn, släkting och arbetskamrat. Du vet och vi alla vet hur det känns när de inte beter sig precis som vi vill och tycker att de ska göra. Du blir irriterad, arg och upprörd för att de inte lever upp till dina förväntningar och du förlorar din egen inre frid. Och när du förlorar din egen inre frid så lägger du skulden på din partner, vän, barn, släkting eller arbetskamrat för den brist på frid som du själv upplever.

Känner du igen dig?

Då är du långt ifrån ensam. Det har blivit ett normalt tillstånd för oss människor, men det är långt ifrån ett naturligt tillstånd.

När du har som mål att älska någon precis som hen är och samtidigt har som mål att förändra den personen, kan vi bara uppleva konflikt. Det blir en inre konflikt med dig själv och en yttre konflikt med personen och situationen som du har att göra med.

När du har som mål att förändra andra människor, ger vi dem makten att bestämma om du ska uppleva inre frid eller inte. Din frid blir då beroende av att andra förändras, eller av att de beter sig på ett visst sätt som du önskar dig. Om de inte förändras för att passa in i din mall, blir du irriterad och frustrerad.

Kom ihåg att alla människor gör alltid så gott de kan utifrån deras förutsättningar, och de beter sig alltid utifrån deras egen medvetandenivå.

Änglarna vill att du, den här veckan, lägger tyngdpunkten på det du kan förändra hos dig själv, och inte på det som du tror att den andra måste ändra på. För att kunna göra det behöver du släppa taget om bindningen till ditt eget behov av att den andra personen ska förändras. När du gör det så blir ditt mål, automatiskt, att alltid skapa inre frid som alltid resulterar i yttre fred. Detta händer inte av sig själv. Det är ett val du behöver göra varje dag och inför varje situation. Detta är något du kan träna dig till genom att öva, öva och åter öva. Men, allt börjar med dig själv och din egen vilja till att förändras. 

Med kärlek, Zäta

❤️

Lämna ett svar