V.28 änglainsikt ⭐️

FRÅN UPPGIVENHET TILL NYFIKENHET


Denna vecka vill änglarna be dig om att ha nyfikenhet som drivkraft framåt snarare än uppgivenhet.

De är medvetna om att det just nu råder svåra tider, svårare än många tycks vilja erkänna. Vi omges dagligen av en ständigt pågående kollektiv oro och rädsla som är begriplig men inte alltid så lätt att tala om. Detta kollektiva moln av oro och rädsla påverkar oss alla även personligt, medvetet eller omedvetet.

Änglarna vill att du ska veta att, just nu, lever vi alla med en ”kollektiv depression” som vi inte hanterar utan snarare slätar över och trycker undan. Det är där vi som mänsklighet befinner oss idag och den utagerande oro, rädsla och ilska som vi möter från andra människor, den beror på att vi inte ännu har mött djupet i vår egen smärta.

Att stanna på ytan i våra samtal med andra tycks vara en förutsättning för att hålla smärtan på ett bekvämt avstånd.

Och de som försöker ta upp en djupare diskussion utesluts systematiskt både i det privata sammanhanget som i det offentliga flödet.

Världens förändring under de kommande åren är starkt knutet till vilka vi själva utvecklas till. Hur vi växer, förändras och möter utmaningarna i livet kommer att bero på hur var och en av oss spelar sin roll. Vi spelar alla med i detta drama (livet) och inte förrän vi går in djupt inom oss själva så kommer våra prestationer att utmärka sig som storslagna.

Världen består av projektioner från varje människas psyke som flätas samman på en global ”filmduk”. Varje tanke vi tänker tillför antingen skada eller läkning. I samma utsträckning som vi själva vägrar se och möta de djupare frågorna som håller oss tillbaka så hålls även utvecklingen i stort tillbaka. I den utsträckningen som vi omvandlar vårt eget liv kan vi också hjälpa till att förändra världen.

Änglarna vill att du djupt inom dig ska förstå att det är även nu det vänder. När uppgivenheten och hopplösheten är som allra starkast då är även ljuset och läkningen som allra närmast. Det är nu vi behöver ha nyfikenhet som drivkraft för att ta oss vidare.

Var nyfiken på vad som finns gömt djupt där inom dig. Ha modet att titta på det och möta det med nyfikenhet. Det är när du står öga mot öga med mörkret, både det kollektiva och personliga, som du till sist kan börja skåda ljuset. I den mörkaste natten när du känner dig som mest sårbar inför livet, börjar gryningens nya transformerade ljus att skina klart.

”Vad jag nu vill säga er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas.”

 

Kärlek Zäta

 ❤️

Lämna ett svar